انتشار رایگان مقالات برتر از دید داوران در ژورنال علمی تخصصی

بسمه تعالی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مقالات برتر حوزه فناوری اطلاعات ( مقالات فناوری اطلاعات  و بین رشته ای مرتبط با فناوری اطلاعات ) از دید داوران در ژورنال علمی تخصصی ایده های نوآورانه در علوم مهندسی بصورت رایگان انتشار پیدا خواهد کرد.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس